Bærekraft

Gjenbruk er en viktig del av Ferds bærekraftsarbeid. Derfor har vi vektlagt å ta vare på og styrke materialer der det er mulig. En del av dette er gjenbruket av fasaden til det 90 år gamle bygget. Det ivaretar byggets historiske uttrykk, samtidig som det reduserer ressursbruken på prosjektet.

Foto: Ilja C. Hendel

Alle etasjer er totalrenovert og bygget opp for å sikre at bygget blir nytt og moderne. Samtidig er det det originale uttrykket med vindusrammer i tre ivaretatt. Ved å rehabilitere et slikt ikonisk bygg, lever vi opp til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Det er et stort ansvar å ha denne eiendommen i vår portefølje. Vi har et evighetsperspektiv på eierskap, og det viser vi gjennom arbeidet som er lagt i rehabiliteringen.

Bygget skal sertifiseres til «Breeam In-Use Very Good» og energimerke C. Det gjennomføres energitiltak som utskiftning av vinduer og etterisolering av fasade.

Foto: Leikny Havik Skjærseth
Foto: Pernille Münster

Det er installert ny energieffektiv belysning med tilhørende energieffektiv styring og moderne styringssystem på klimaanlegg. Måling av CO2-avtrykk er gjennomført under rehabiliteringen og vil bli målt løpende i driftsfasen. Ved å konservere mange av eiendommens eksisterende kvaliteter, ivaretar vi historisk identitet samtidig som vi sparer miljøet for unødvendig belastning.

Foto: Ilja C. Hendel
Foto: Alexandra Gjerlaugsen