Kvaliteter

I materialkonseptet for Hieronymus Heryerdahls gate 1 har vi vært opptatt av å spille på lag med byggets særegenhet, finne frem til og forsterke de kvaliteter og materialer som har vært og som fortsatt finnes.

Foto: Knut Neerland
Foto: Knut Neerland

Materialer

De gylne, varme, jordfargene i paletten fra de flotte hovedinngangene tas med inn i kontorarealene og skaper en rød tråd for fargebruk i bygget. Kjernene blir et tydelig element i nye HH1. Kjerneveggen strekker seg rundt inngangene, forbi toalettene og rammer inn atriumsveggene. Snekkerbygde garderober og minikjøkken innlemmes sømløst i veggen.

 • Foto: Leikny Havik Skjærseth
 • Foto: Knut Neerland
 • Foto: Knut Neerland
 • Foto: Knut Neerland
 • Garderober av høy kvalitet etableres i tilknytning til treningsrommet og sykkelparkeringen. Foto: Pernille Münster
 • Foto: Knut Neerland
 • Foto: Pernille Münster
 • Foto: Leikny Havik Skjærseth
 • Foto: Knut Neerland
Foto: Knut Neerland

Som en kontrast til møbleringsveggens mørke farge holdes systemvegger, åpen himling og arbeidssoner i lyse og luftige toner. 

Foto: Alexandre Gjerlaugsen
Illustrasjon: Radius Design/3D Estate

Bygningens historie og materialkvaliteter viser seg allerede i de flotte inngangspartiene mot nord og sør. Med hver sin distinkte materialpallett skaper de en ærverdig adkomst for alle besøkende. Den særegne marmorpussen strekker seg videre opp gjennom hovedtrappene inn til kontoretasjenes innganger. Inngangspartier og trapper er oppgradert med ny belysning og nye løpere.

Materialkonseptet spiller på lag med byggets særegenhet. Foto: Pernille Münster
 • Foto: Leikny Havik Skjærseth
 • Foto: Knut Neerland
 • Illustrasjon: Radius Design/3D Estate
 • Foto: Leikny Havik Skjærseth
 • Eiendommens rehabiliterte fellesarealer skal huse attraktive tilbud som bidrar til det lille ekstra for byggets leietakere. Foto: Alexandra Gjerlaugsen
 • Foto: Alexandra Gjerlaugsen