Personvern

Ferd AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Du kan kontakte oss på post@ferd.no.

Når du ønsker tilsendt informasjonsmateriale fra oss, behandler vi ditt navn og e-post. Dersom du ønsker skriftlig materiale tilsendt behandler vi også din adresse. Hjemmelsgrunnlaget for dette er at dette er nødvendig for avtalen om å sende deg materialet. Opplysningene lagres inntil du ikke lenger ønsker materialet og du kan si opp abonnementet når du ønsker.

Når du gir oss din kontaktinformasjon via våre nettsider for at vi skal kontakte deg, har vi en berettiget interesse i å behandle disse personopplysningene for å kunne kontakte deg. Personopplysningene oppbevares i henhold til gjeldende regelverk.

Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet til markedsføringsformål og ei heller bli solgt eller gitt videre til tredjepart. Vi benytter databehandlere for blant annet å hjelpe oss med utsendelse av materiale, drift av hjemmesider og it-utstyr. Disse er underlagt vår instruksjonsrett og vi sørger alltid for lovpålagte sikkerhetstiltak og databehandleravtaler.

Du har rett til innsyn, retting, begrensning, dataportabilitet, til å protestere samt til sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å klage på en behandling til Datatilsynet, men vi håper at du vil kontakte oss først så vi kan se om det er noe vi kan gjøre bedre.