Om oss

Ferd Eiendom utvikler bærekraftige byutviklingsprosjekter i Osloregionen, og utvikler og forvalter næringseiendommer sentralt i Oslo primært innenfor Ring 3.

Ferd Eiendom er ett av fem forretningsområder i Ferd AS. Ferd er Norges største private investeringsselskap og har lange tradisjoner innenfor verdiskaping og bærekraft. Ett av våre konkurransefortrinn er høy tverrfaglig kompetanse innenfor både byutvikling, næring og bolig. Vi er langsiktige og opererer innenfor hele verdikjeden og vi har som mål å skape varige verdier, også for våre leietakere. Vi har et bredt investeringsmandat og har en portefølje med eiendommer og prosjekter innenfor bolig, kontor og lager/logistikk. Våre prosjekter er beliggende nær sentrale kollektivknutepunkter. Ved utgangen av 2021 har porteføljen en eiendomsverdi på NOK 13 mrd og en egenkapitalverdi på NOK 4,8 mrd. Avkastningen til egenkapitalen i 2021 var på 21,2%.